Røde Hus Naturinstitution er et privat dagtilbud

Røde Hus er et dejligt sted at være for både børn og voksne, her er tid til ro og fordybelse, tid til at blive færdig med legen, og tid til at stoppe op. Det er vigtigt at det enkelte barn er i centrum og føler sig værdifuld og kan fungere i fællesskabet. Vi bestræber os på at sikre nærvær og gensidig respekt i samarbejde med børn, forældre og personale.

Med vores fine placering ved sø og skov bruger vi næsten al vores tid udenfor. Vi går på ture i skoven og leger på legepladsen. Vi har en personalegruppe bestående af tre pædagoger, hvoraf den ene er leder, og tre pædagogmedhjælpere.

Ventelisten styres af os selv efter opskrivningsdato og pædagogiske hensyn til den eksisterende børnegruppe. Søskende har førsteprioritet. Skriv gerne dit barn op ved fødsel.

Der kan opnås søskenderabat og økonomisk friplads fra kommunen.

De 3 grupper i Røde Hus

Stifindere

Skovfolk

Brobyggere

For os er nærvær en vigtig del af hverdagen

For os er det vigtigt, at der er tid til at stoppe ved den myretue, der ligger lige udenfor lågen. Så kan børnene undersøge, hvordan sådan en er opbygget og lærer noget om myre fordi de er nysgerrige. Selvom det måske betyder, at turen kun bliver halvt så langt som planlagt.

Legen er en væsentlig del af børns liv. Det er herigennem, de lærer at takle følelser, bygge relationer og få kendskab til og udvikle egne kompetencer. Derfor forsøger vi at skabe muligheder for, at de kan fordybe sig i legen med så få afbrydelser som muligt.

Omdrejningspunktet i vores aktiviteter er naturen, og derudover prioriterer vi sang og historier. Når vi er i skoven fortæller børn og voksne sammen historier; lader fantasien ændre en lille skovtur til en farlig tigerjagt. Vi synger både på turene og hjemme på legepladsen.

Røde Hus har sin egen sang.

At udforske egne grænser og færdigheder ved f.eks. at kravle rundt på væltede træstammer og glatte sten giver en formidabel motorik og viden om sin egen formåen. At lære at tage meget forsigtigt på den bille, man så gerne vil se nærmere på, eller tælle prikkerne på en mariehøne, det giver en glimrende finmotorik og forståelse for andre væsener.

Vi prioriterer, at de fleste aktiviteter foregår i små grupper, da det er vores erfaring, at det er i den lille gruppe den største følelse af nærhed opnås.