Røde Hus Naturinstitution er et privat dagtilbud

Røde Hus er et dejligt sted at være for både børn og voksne, her er tid til ro og fordybelse, tid til at blive færdig med legen, og tid til at stoppe op. Det er vigtigt at det enkelte barn er i centrum og føler sig værdifuld og kan fungere i fællesskabet. Vi bestræber os på at sikre nærvær og gensidig respekt i samarbejde med børn, forældre og personale.

Med vores fine placering ved sø og skov bruger vi næsten al vores tid udenfor. Vi går på ture i skoven og leger på legepladsen. Vi har en personalegruppe bestående af tre pædagoger, hvoraf den ene er leder, og tre pædagogmedhjælpere.

Ventelisten styres af os selv efter opskrivningsdato og pædagogiske hensyn til den eksisterende børnegruppe. Søskende har førsteprioritet. Skriv gerne dit barn op ved fødsel.

Der kan opnås søskenderabat og økonomisk friplads fra kommunen.

De 3 grupper i Røde Hus

Stifindere

Skovfolk

Brobyggere