Røde Hus Naturinstitution er et privat dagtilbud

Vi startede i 1998 på initiativ af forældre.

Stifindere

0-3 år

Skovfolk

3-5 år

Brobyggere

5-6 år

Kort om os

Med vores fine placering ved sø og skov bruger vi næsten al vores tid udenfor. Vi går på ture i skoven og leger på legepladsen.

Vi har en personalegruppe bestående af tre pædagoger, hvoraf en er leder, og to pædagogmedhjælpere.

Ventelisten styres af os selv efter opskrivningsdato og pædagogiske hensyn til den eksisterende børnegruppe. Søskende har førsteprioritet. Skriv gerne dit barn op ved fødsel.

Der kan opnås søskenderabat og økonomisk friplads fra kommunen.

Hvad siger forældrene om os?