Stifinderne

Hos stifinderne går tiden med at lære at være i Røde Hus og væk fra mor og far. Vi går på ture til vores trygge sted i Birkeskoven. Der kan vi gynge, lave bål, finde dyr, planter og få fortalt en historie. Vi har tid til at stoppe og undersøge ting på vores vej, og det er ikke altid det planlagte, der bliver gennemført.