Bestyrelsen i Røde Hus

Benjamin

Formand

Jeg hedder Benjamin og er far til Albert. Jeg arbejder til dagligt med design og innovation som partner i en software- og konsulentvirksomhed. Jeg har været medlem af bestyrelsen siden generalforsamlingen i 2019 og er valgt som formand. Jeg er i bestyrelsesarbejdet særlig interesseret i børnene, forældrene og selvfølgelig personalets glæde ved at komme i Røde hus. Jeg er specielt optaget af at udbrede kendskabet til Røde Hus gennem vores nye digitale strategi, som skal være med til at øge optaget på ventelisten og fremtidsikre institutionen. Jeg står gerne til rådighed for spørgsmål og henvendelser omkring bestyrelsesarbejdet og håber at jer forældre vil henvende jer med stort og småt, som vi i bestyrelsen kan og vil tage hånd om.

Jeg kan kontaktes på telefon 53611180 eller på benjamin@benjaminbernhard.com

Marlene

Næstformand

Jeg hedder Marlene og er mor til Elliot Wittendorff. Jeg er aktuelt valgt ind i forældrebestyrelsen i Røde Hus og varetager opgaven som næstformand. Som bestyrelsesmedlem ønsker jeg at bakke op om og arbejde for, at de værdier, som kendetegner Røde Hus, består og fortsat skal definere hverdagen for vores børn og personale ud fra devisen: “If it ain’t broke - don’t fix it!”
Til hverdag er jeg pædagogisk leder på et opholdssted for anbragte børn og unge og beskæftiger mig på baggrund af min kandidatuddannelse i pædagogisk psykologi særligt med pædagogisk udvikling og kvalitet samt betingelserne for dette - Derfor er jeg selvfølgelig også meget optaget af at bringe min viden på spil i bestyrelsesarbejdet, således at Røde Hus bliver ved med at udvikle sig og fastholde et højt fagligt niveau som grundlag for vores egne børns trivsel og udvikling i hverdagen. Jeg takker ydmygt for at være valgt ind og glæder mig over muligheden for at kunne bidrage til vores skønne sted.

Malene

Kasserer

Jeg hedder Malene og er Kasserer i bestyrelsen her i Røde Hus.
Jeg blev valgt ind i bestyrelsen i marts 2018.
Min mand Anders og Jeg er forældre til Anna, som er født d. 25/11-14. Vores søn Marcus har også gået i Røde Hus, så vi har været en del af forældregruppen siden maj 2014.
Jeg er uddannet sygeplejerske, og har videreuddannet mig indenfor hjertespecialet og til klinisk vejleder. Til daglig er jeg ansvarlig klinisk underviser for sygeplejestuderende og SOSU-elever på hjertemedicinsk afd.
Min motivation for at være en del af bestyrelsen er, at få medindflydelse og bidrage til, at fortsætte den positive udvikling i Røde Hus. Det fangede min interesse, at få muligheden for, at tage et ansvar og være talerør for en engageret og stærk forældregruppe. Jeg finder det vigtigt, at man som bestyrelse er synlig overfor forældregruppen og nye forældre, så det er med til at skabe et godt miljø.
Det nærvær og engagement, der opleves i dagligdagen i Røde Hus, ser jeg også i bestyrelsesarbejdet. Det er præget af et ønske om en naturinstitution, der mange år i fremtiden kan være en vigtig del af børns opvækst og trivsel.

Camilla

Sekretær

Hej, jeg hedder Camilla og er mor til Annasofie.
I mit professionelle virke er jeg grafisk designer hos Sofakompagniet. Jeg har arbejdet med markedsføring siden 2004, så det er klart her min stærkeste side er. Jeg hjælper hovedsageligt med at få lavet nogle fine flyers, plakater, sørge for at opdatere hjemmesiden osv.
jeg har været med i bestyrelsen af flere omgange, da jeg også har en ældre datter der har gået i Røde Hus og for mig, er bestyrelsesarbejdet en måde at få et ekstra indblik i mine børns hverdag. Samtidig med jeg føler, at jeg kan bidrage til Røde Hus forbliver verdens bedste institution.

Jesper

Medlem

Mit navn er Jesper og jeg er far til Lea og Leise.

Til hverdag er jeg selvstændig entreprenør, hvor jeg udfører mange forskellige opgaver. Dette gør at jeg kan komme med input til den håndværksmæssige del, når der skal laves noget praktisk.

Jeg er med i bestyrelsen fordi jeg gerne vil være med til, at give pædagogerne nogle gode rammer at arbejde i og børnene en god og stabil tid i børnehaven.

Marie

1. Suppleant