Forældresamarbejde

Røde Hus er en privat institution. Det betyder at forældrene har stor indflydelse på driften af Røde hus og at du som forældre er engageret i Røde Hus.


Røde Hus er en naturinstitution, hvor vi stort set altid er udenfor – uafhængigt af vejret.

Vi ønsker, at den primære kontakt mellem forældre og personale skal være mundtlig. Ind imellem skriver vi til jer om turer og arrangementer. Vi har en lukket facebook-side, hvor generel information bliver delt. Siden bruges også til information vedr. dagens aktiviteter.

Vi har stor erfaring med, at dialogen om Jeres barn er af stor betydning for barnets trivsel i Røde Hus. Derfor prioriterer vi den daglige snak med forældrene højt. Det er vigtigt at forældrene får at vide, hvis der er problemer eller forandringer med deres barn. Ligeledes er det vigtigt at fortælle om de små sjove og pudsige ting, der sker i hverdagen. Vi forventer samme informationer fra forældrene. Derudover kan man til enhver tid aftale en forældresamtale.

Der lægges op til at man har en afsluttende samtale inden barnet begynder i skolen.

Når jeres barn begynder i Røde Hus, er det vigtigt for os at skabe en god relation til jer og jeres barn. Derfor er et opstartsforløb forskelligt fra barn til barn og det bliver lagt i samarbejde med jer.